Branschorganisationer inom logistik

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag är cirka 8 av 10 åkerier medlemmar hos oss.

Företaget Ecobränsle bildades 1993 och var då först i Sverige med att tillverka RME och sälja det till ett antal pionjärer som ville bryta sitt beroende av fossil diesel. Företaget har sedan dess arbetat med att utveckla och producera RME för främst den svenska marknaden.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.