FÖRARE AV KRANBILAR & LASTBILAR I BLEKINGE & SKÅNE

Transporttjänst Blekinge AB har 17 anställda på tolv lastbilar med nio släp, 2 kranbilar och två småbilar.

Våra medarbetare har en mycket hög utbildningsnivå. De har förstås lastbilskort och truckkort men utbildas härutöver kontinuerligt avseende bland annat Farligt gods, ADR och Eco-driving. Flera av dem är också utbildade för transporter av explosiva varor, till exempel fyrverkerier.