Åkeri med bred verksamhet sedan 1974

Verksamheten startades 1974 av Lennart och Gösta Nilsson. Företaget fick namnet HB-Transporttjänst och omfattades av två grusbilar.

Efter fyra års tid med grusbilar visade det sig ingen avkastning och företaget blev erbjudna att övergå till styckebilar inom Schenker.

1978 köpte därför företaget två nya styckebilar (lastbilar med fraktning utav gods under ett ton).

Åkeriet expanderat kraftigt och år 2001 tog Transporttjänst över Glans åkeri.

Sedan uppköpet drivs även linjetrafik (direktbilar som fraktar gods över ett ton). Eftersom omsättningen nu blev betydligt större bytte verksamheten bolagsform till aktiebolag.

Verksamheten heter idag Transporttjänst Blekinge AB och har 16 anställda på tolv lastbilar med nio släp och två småbilar.

2009 flyttade vi till nya lokaler i Stilleryd. I våra nya lokaler ryms kontor, lager och verkstad.
Företaget är ett familjeföretag som drivs med familjära metoder.

Vi satsar på att hålla en hög utbildningsnivå, förutom lastbilskort och truckkort har vi även utbildat våra medarbetare i bland annat Arbete på väg, Farligt gods och ADR samt extrautbildning för transport av explosiva varor som exempelvis fyrverkerier.