Breda transporttjänster inom distribution i Sydsverige

I vår maskinpark har vi bilar för både distribution och transporter. Vi följer Schenkers miljöpolicy och i den mån det går kör vi på RME från EcoBränsle.

Idag kör vi linjetrafik och styckegodstransporter mellan Blekinge och Skåne. Oftast är det Kristianstad och Helsingborg som är destinationerna och då är det sex stora Scanialastbilar som ombesörjer detta. Här ingår även containertransporter vilka går i turer till Åhus och Helsingborgs hamn.

För den lokala distributionen förfogar Transporttjänst över fem styckegodsbilar för leveranser inom i huvudsak Blekinge.

När det gäller flyttningar utförs dessa för såväl företag som privatpersoner, och härutöver förfogar vi över två kranbilar, varav den ena är stationerad på Woody Trä i Ronneby, medan vi med den andra kör för Byggnetto i Karlshamn och utför kranbilskörningar åt Ahlsell.

Givetvis finns även hjullastare och truckar för omlastning med mera i Transporttjänsts breda fordonspark.

Vi har även kyl, frys och värmeutrustning till släp och lastbilar.